Mae cludo gyda GBL Ewrop bob amser yn cael ei wneud gan negeswyr proffesiynol

Llongau GBL - Peidiwch byth heb olrhain cod

Dim ond gyda negeswyr mawr a dibynadwy y mae cludo yn cael ei wneud. Ac wrth gwrs byddwch chi bob amser yn derbyn cod olrhain trwy E-bost. Byddwch bob amser yn gwybod ble mae'ch parsel a beth fydd y dyddiad dosbarthu amcangyfrifedig.

Dogfennau cludo cywir:

Mae gan GBL Ewrop ei hun REACH cofrestru *. 01-2119471839-21-0023
Ynghyd â'n holl gludo nwyddau bob amser yn a Taflen Data Diogelwch Deunydd (MSDS) a Tystysgrif Dadansoddi COA.

* 'Mae Cofrestru, Gwerthuso, Awdurdodi a Chyfyngu Cemegau (REACH) yn a Rheoliad yr Undeb Ewropeaidd dyddiedig 18 Rhagfyr 2006. Mae REACH yn mynd i'r afael â chynhyrchu a defnyddio sylweddau cemegol, a'u heffeithiau posibl ar iechyd pobl a'r amgylchedd. Cymerodd saith mlynedd i basio ei 849 tudalen, ac fe’i disgrifiwyd fel y ddeddfwriaeth fwyaf cymhleth yn hanes yr Undeb a’r pwysicaf mewn 20 mlynedd. Dyma'r gyfraith lymaf hyd yma sy'n rheoleiddio sylweddau cemegol a bydd yn effeithio ar ddiwydiannau ledled y byd. Daeth REACH i rym ar 1 Mehefin 2007, gyda gweithrediad graddol dros y degawd nesaf. Sefydlodd y rheoliad hefyd y Asiantaeth Cemegolion Ewropeaidd, sy'n rheoli agweddau technegol, gwyddonol a gweinyddol REACH. '

Polisi Ail-wneud

Byddwn yn gwneud bob amser un ail-gynnig am ddim ar ôl i'r llongwr gadarnhau na wnaed y danfoniad. Eithriad i'r rheol hon yw'r gwledydd Sgandinafaidd.

Top
Facebook